Program vrtića Zvjezdica

Cilj našeg načina rada je da pružimo kvalitetnu bazu za dalji rad i razvoj dijeteta. Vrtić je prva edukativna stepenica. Zato smo tu da je učinimo sigurnom, širokom i zabavnom.

Sadržaj programa obuhvata:

 • Stvaranja osjećaja kolektiva (socijalizacija)
 • Djeci se pruža neograničeno druženje, stvaranje dobrih emocijonalnih i socijalnih odnosa i razvijanja komunikacija...
 • Sticanje velikog broja novih pojmova, saznanja i razvijanja različitih interesovanja
 • Razvijanje kulture govora
 • Sticanja  znanja iz različitih kulturnih sadržaja
 • Stvaranja higijenskih i kulturnih navika
 • Razvijanja aktivnosti koje su vezane za igru i stvaralaštvo
 • Njegovanja zdravog odnosa izmedju porodice i vrtića

 

Zvjezdica je jedini vrtić u gradu koji kombinuje klasičnu metodu rada sa djecom i Montessori metodu!

Šta je Montessori metoda?
Montessori metoda pokušava da, kroz individualni rad sa djecom , podrži i razvija prirodne potencijale svakog djeteta, da kod njega probudi  želju za učenje i saznavanje.

Montesorri vaspitač je više vodič, a manje instruktor. Koristi  prirodne materijale, edukacione tehnike i opservaciju  pokušavajući da podrži  prirodan razvoj djeteta. Dok klasičan pristup uglavnom nudi djetetu instrukcije "kako da uči", ovaj metod se može nazvati  "udruženje kroz rad (eksperiment i probanje)".
Rad sa djecom je uglavnom individualan.

Djete se upozna polako i metodološki  sa Montessori materijalima.Okruženje  (učionica) omogućava da djete uči na logičan i prirodan način. Dijete ima slobodu izbora materijala kojima će se baviti.Sa njim  se radi individualno i prati se njegov razvoj. Praktične vježbe iz svakodnevnog života , vježbe za izoštravanje čula, matematika, srpski  jezik, botanika, zoologija, geografija i  istorija, eksperimenti iz prirodnih nauka, engleski jezik, likovna umjetnost, fizičko obrazovanje i muzika.

 

"Cilj obrazovanja  djeteta u ranom djetinjstvu ne bi trebao da bude zatrpavanje djece činjenicama iz unaprijed  određenog programa učenja, nego da se probudi  i njeguje djetetova prirodna želja  za  učenjem"  Maria  Montessori

Posebni zabavno - rekreativni sadržaj čine:

 • engleski jezik ( svaki radni dan )
 • sportska sekcija ( dva puta sedmično )
 • ples ( jednom sedmično )

U svakoj grupi rade dvije vaspitačice, djece predškolskog uzrasta.

Majčinska ljubav osnivača Jelene Guslov prema sinu, kao neiscrpnom izvoru iskustva, uz veliku ličnu ljubav prema djeci razlog je otvaranja našeg vrtića.

 

KAKO PRIPREMITI DIJETE

Prilikom dolaska u vrtić , djete mora da bude zdravo.

Prilikom prvog dolaska donjeti  uredan bris grla i nosa koji ne smije biti stariji od nedelju dana.Djete koje nema uredan bris ne može ući u grupu, kako zbog vlastite sigurnosti tako i zbog sigurnosti druge djece.

Njegujemo dobre saradničke odose vrtića i porodice koji nam pomažu u osiguravanju savremene koncepcije predškolskog vaspitanja .

Briga o djeci naša je ZAJEDNIČKA BRIGA!